Nieuwsbrief 6

31-03-2020

"Op Confetti zorgen we voor elkaar in een veilige, open en eerlijke omgeving. Iedereen mag stralen door zijn eigen kleur te laten zien en benutten."

 

Nieuwe werkelijkheid

Vanwege het coronavirus zijn we met elkaar terecht gekomen in een nieuwe werkelijkheid. Structuren zijn abrupt doorbroken, wat gewoon en vanzelfsprekend was is ineens anders en er zijn een hoop vragen waarop niemand nog antwoord kan geven. Toch probeer we waar mogelijk alles ook met elkaar zo 'gewoon' mogelijk door te laten gaan en er met elkaar het beste van te maken. We vloggen, mailen, appen, Googlen, videobellen en houden contact!

 

Team Confetti wenst iedereen veel sterkte bij het doorkomen van deze weken. Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf!

(T-)huiswerk vanwege de schoolsluiting

 

Vanwege de schoolsluiting zijn we met elkaar ook in een nieuwe vorm van lesgeven en (thuis) werken terecht gekomen. De eerste twee weken liggen achter ons. Wat is er veel gedaan en wat heeft iedereen zijn best gedaan om er op deze manier vorm aan te kunnen geven! 

Daarom willen we u als ouders/ verzorgers nogmaals heel hartelijk bedanken voor uw hulp en flexibiliteit! Naast zelf thuiswerken en alles thuis anders te organiseren wordt van u ook gevraagd uw kinderen te begeleiden met het schoolwerk. Dat vraagt veel van een ieder, maar; wat doet u het goed en wat doen wij het samen goed!  

Aangezien alles erop wijst dat we ook de komende weken op deze wijze onderwijs op afstand zullen moeten blijven verzorgen hebben we als team een aantal verwachtingen, beloften en vragen ten aanzien van het schoolwerk voor u op een rij gezet. Wij hopen u hiermee meer duidelijkheid te verschaffen en nog meer structuur aan te brengen in de nieuwe manier van werken. 

 

Verwachtingen, beloften en vragen: 

Prioriteit en hoofdtaak van de leerkrachten is het verzorgen van onderwijs op afstand. Ouders mogen van de school en leerkrachten verwachten dat de digitale leer- en werkomgeving op dit moment goed is ingericht. Dat wil zeggen: de juiste tegels staan klaar voor de kinderen/ ouders, het werk/ de verschillende onderdelen zijn gesorteerd en vindbaar voor de kinderen/ ouders. Helaas werkt de techniek hierin nog niet geheel mee, daarvoor blijven onze ict-ers zich inspannen. 

 

De leerkrachten verzorgen de instructies digitaal (schriftelijk of middels een filmpje, vlog of anderszins) en organiseren dagelijks een contactmoment. Dan wel met de groep als geheel, dan wel met individuele kinderen via videobellen, chat, mail of Google Hangouts/ Google Meet. De kinderen moeten met deze instructie- en contactmogelijkheden het werk (vrijwel) zelfstandig kunnen maken.

 

Van ouders/ verzorgers vragen we af en toe mee te kijken en de kinderen door kleine aanwijzingen of een korte extra uitleg te ondersteunen. Het is niet noodzakelijk de hele dag naast het kind te zitten en het voortdurend hulp te bieden. Wanneer het de kinderen niet lukt kunnen kinderen hun vraag, al dan niet de volgende dag, aan de leerkracht stellen.

 

De leerkrachten zijn direct bereikbaar voor vragen en ondersteuning op de momenten welke zij aangeven binnen Google Classroom. Leerkrachten kondigen aan op welk tijdstip en op welke wijze zij in contact met de kinderen zullen treden. Hiervoor worden, van maandag tot en met vrijdag, ruime mogelijkheden geboden. We verwachten dat de kinderen beschikbaar zijn op deze momenten. Indien dat niet lukt, kunnen zij of ouders dit aangeven bij de leerkracht.  We vragen kinderen en ouders zich qua vragen stellen en contact zoeken met de leerkracht zoveel mogelijk te beperken tot de vastgestelde momenten.

NB: Vanwege de opstart waren deze mogelijkheden de afgelopen twee weken ruim, waardoor de leerkrachten 7 dagen per week vrijwel voortdurend gereageerd hebben op vragen. Dit zullen we met ingang van maandag 6 april meer gaan begrenzen. Dat zal betekenen dat de kinderen en ouders wellicht iets later een reactie van de leerkracht ontvangen)

 

De kinderen vanaf groep 4 kunnen het werk nakijken op vaste momenten, u kunt af en toe met uw kind meekijken als u wilt. De kinderen van groep 3 kunnen dit nog niet zelfstandig. Het is fijn als ze dat samen met een ouder/ verzorger doen. Deze momenten worden aangekondigd waarna nakijkbladen gepubliceerd worden op Google Classroom. Zo behouden we met elkaar enigszins overzicht in wat de kinderen al wel en nog niet lukt. Indien nodig kunnen ouders n.a.v. het nakijken contact met de leerkracht zoeken voor toelichting. Gedurende de schoolsluiting nemen we vooralsnog geen methodegebonden toetsen af. 

 

Van ouders/ verzorgers verwachten we niet dat zij de taak van leerkracht overnemen; ouders zijn ouders. Wel zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen en de ontwikkeling van hun kinderen gedurende de schoolsluiting. We vragen dan ook om de kinderen op het gebied van het schoolwerk de aandacht te geven die zij nodig hebben. Speel geen schooltje, maar help hen binnen de mogelijkheden die er zijn, ook om het voor u zelf behapbaar te houden. Vanuit de daltonpijlers verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en samenwerken mogen de kinderen aangesproken worden. Dat zijn ze gewend. 

Dat betekent dat we eigenaarschap van de kinderen zelf verwachten, maar dat ze ouders en de leerkrachten nodig hebben om hen te ondersteunen, kaderen en stimuleren.

 

Bij het kaderen van de kinderen vragen we ouders van de kinderen die binnen Google Classroom gebruik maken van de chatfunctie met de hele groep, de kinderen hierin te monitoren. De chat mag gebruikt worden om elkaar vragen te stellen, op een normale manier op elkaar te reageren en elkaar te complimenteren of te informeren. Wilt u uw kind aanspreken in geval van; misbruik van de chat, door het gebruik van grof taalgebruik, het buitensluiten van of op vervelende manier aanspreken van medeleerlingen, het voortdurend 'spammen' van de chat zonder doel. In de meeste gevallen zullen de leerkrachten dit als eerste signaleren. De leerkrachten zullen de kinderen aanspreken, ouders op de hoogte stellen en in het uiterste geval kinderen blokkeren in de chat. Deze leerlingen kunnen dan niet meer deelnemen aan een groepschat maar nog wel individueel met de leerkracht in gesprek gaan of hun vragen stellen.

 

Door bovenstaande afspraken en gedragsregels met elkaar te respecteren verwachten we dat er nog meer structuur en rust zal ontstaan in het (t-)huiswerken. Samen moeten we dit in goede banen leiden! Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

Noodopvang

Wij bieden noodopvang aan kinderen van ouders in vitale beroepen. Deze kinderen hebben we met de gecommuniceerde dagdelen ingevoerd in een opvangschema. We verzoeken ouders met kinderen in de noodopvang om het bijtijds door te geven wanneer uw kind van andere dagdelen gebruik moet maken of onverhoopt geen opvang nodig heeft. Zo kunnen wij inschatten hoeveel en welke collega's we beschikbaar moeten hebben qua begeleiding. 

Afmelden en doorgeven van wijzigingen kan via directie.confetti@floresonderwijs.nl 

Bij de noodopvang proberen de leerkrachten er elke dag wat van te maken. Structuur, gewoon werk of spel, naar buiten, eten/drinken, maar ook verstoppertje of een estafette in de gang! Voor deze kinderen is het ook gek en een beetje spannend om nu maar met zo'n klein groepje bij steeds andere meesters en juffen op school te zijn.

 

De Afhaalbieb!

Sinds we (bijna) allemaal zo veel mogelijk thuis zitten en onze sociale contacten hebben beperkt, is de roep om het lenen van boeken alleen maar groter geworden. Om onze klanten zoveel mogelijk tegemoet te komen is er nu: De Afhaalbieb! 

 

Speciaal voor de Afhaalbieb stellen medewerkers van de bibliotheek verrassingspakketten samen. In elk pakket zitten 6 boeken, binnen een bepaald genre. Het pakket kan op het afgesproken tijdstip opgehaald worden bij dienstingang van Rozet Kronenburg. 

 

Hoe werkt het? 

1. Geef op deze website https://www.rozet.nl/afhaalbieb door welk boekenpakket je wilt ontvangen en wanneer je dit pakket het liefst op wilt komen halen. 

Let op: één pakket per lenerspas! 

2. Je ontvangt van ons een e-mail als je pakket klaar ligt. Daarin staat ook vermeld op welke dag en welk tijdstip jij je pakket op kunt komen halen. Dit kan afwijken van je voorkeur!  

3. Op het afgesproken moment kun je op vertoon van de lenerspas je pakket ophalen bij de dienstingang van Rozet Kronenburg. Ga bij Winkelcentrum Kronenburg richting parkeervak "Groen E28" 

4. Veel leesplezier!

Samenvatting MR vergadering

Op 24 maart 2020 is de MR bijeengekomen voor een online vergadering. De volgende punten zijn hierbij besproken:
 

  • Vanuit de directie is de gang van zaken m.b.t. de schoolsluiting besproken. Er is heel hard gewerkt door het hele team om zo snel mogelijk te kunnen voorzien in passend onderwijs op afstand. Op dit moment wordt er al nagedacht en vooruit gewerkt op een mogelijke continuering van de schoolsluiting. 

  • Er zijn zorgen over de geplande uitjes die vervallen. Met name het schoolkamp voor groep 8, maar ook de schoolreisjes voor de andere klassen. Er wordt op dit moment gekeken naar passende oplossingen, waaronder het uitwijken naar een andere datum. 

  • Confetti heeft met toenemende mate te maken met NT2 leerlingen. Zij spreken geen of nauwelijks Nederlands. Op korte termijn wordt er gezocht naar een oplossing samen met de andere scholen in het Omnibus. Op langere termijn worden onderbouw leerkrachten geschoold om deze kinderen goed te kunnen begeleiden. 

  • Huisvesting schooljaar 2020/2021 is nog steeds een actueel onderwerp. Doordat er veel belangen en partijen zijn ontstaat een complexe situatie. De scholen uit Schuytgraaf willen graag gezamenlijk in gesprek met de Gemeente in plaats van separaat. 

  • Er wordt al druk gewerkt aan de formatie voor 2020/ 2021. Het is duidelijk dat er een groep 7 bij komt voor volgend schooljaar. Ook de vierde kleuterklas die in januari 2020 is gestart, wordt doorgezet als volwaardige groep 1/2 voor volgend jaar. 

  • De oudergeleding spreekt complimenten uit aan Christel en het hele team van Confetti over de aanpak rondom de schoolsluiting. Alles stond snel in de steigers en vanuit ouders ontvangen we positieve signalen. 

Wil je punten agenderen bij de MR? Mail deze naar mr@daltonschool-confetti.nl

Berenjacht

Waarschijnlijk hebben veel ouders er al over gelezen. Maar hierbij kort de uitleg;

Achter steeds meer ramen in Nederland (En andere landen) verschijnen beren. En nu is het aan kinderen en ouders om op zoek te gaan... Hoeveel beren zie je achter de ramen in jullie straat? Iedereen probeert vaak toch nog even naar buiten te gaan om een frisse neus te halen. Dit is een leuke (leerzame) toevoeging aan een wandelingetje.  We zijn benieuwd hoeveel beren de kinderen kunnen vinden. Dus dat wordt tellen! En… Let maar eens op, er zullen steeds meer beren tevoorschijn komen de komende dagen! Natuurlijk is het het leukst om zelf ook een beer voor het raam te plaatsen.

Regels voor kinderen voorafgaand aan de jacht; 

Loop met je ouders en respecteer de veiligheidsregels vanuit het RIVM. Blijf afstand houden, loop met een ouder (liefst als 2-tal), voorkom groepsvorming, spreek niet af om met andere gezinnen samen op jacht te gaan; kies een rustig moment om even je straat door te wandelen (kijk eerst hoe druk het buiten is) en blijf op de stoep.

 

Er doen al veel kinderen in Schuytgraaf mee. Fijne berenjacht allemaal!

Dalton knutseltip!

Op school zijn de kinderen gewend om tijdens het zelfstandig werken een daltonblokje te gebruiken. Dus voor de kinderen die daar zin in hebben de volgende extra opdracht; maak je eigen daltonblokje voor thuis! 

(En ouders... heel erg handig, dit geeft rust en structuur!)

 

Wat is de bedoeling?

Zoek een kubus knip-en vouw voorbeeld op internet en zet je blokje (kubus) in elkaar.

Óf… zaag een blokje en schuur het vlak Óf...zoek een oud houten blokje dat je mag gebruiken tussen je speelgoed.

Teken of verf op één kant een rode stip, op één kant een groene stip en op één kant een vraagteken. De kinderen weten heel goed hoe het eruit moet zien! En klaar is je blokje!

 

Hoe gebruik je het blokje tijdens het (t-) huiswerk?

Leg je blokje op rood als je je wilt concentreren, zelf wilt werken en niet gestoord wilt worden.

Leg je blokje op groen als iemand jouw hulp mag vragen tijdens het werken/spelen/maken van een taak.

Leg je blokje op vraagteken als je het niet begrijpt en wilt dat iemand je komt helpen (papa, mama, broer, zus, oppas). Het kan zijn dat je even moet wachten (max. 10 minuten) omdat de anderen ook bezig zijn. Dan kun je vast verder werken of even iets anders van je huiswerk gaan maken.

Als ouders ook even rust willen, maak dan ook een eigen blokje en zet het blok dan zelf ook op rood. Daarmee leer je de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Beperk de tijd van niet bereikbaar zijn wel en ben daarin duidelijk naar de kinderen, bijvoorbeeld; over een half uur ben ik weer bereikbaar. (Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen!)