Nieuwsbrief

14-09-2020
Data op een rij:

14 september Start toetsperiode: we nemen de juni leerlingvolgsysteemtoetsen vanaf maandag 15 september af bij de leerlingen van groep 4-8

15 september Prinsjesdag: De jaarlijkse troonrede wordt gepresenteerd met het school jaarplan zowel voor de kinderen als voor u (deze wordt digitaal met u gedeeld!

15/17 september Oudergesprekken kleuters, de ouders van onze kleuters hebben hier een aparte mail met uitnodiging en toelichting over ontvangen

23 september Studiedag team: alle kinderen zijn vrij!

30 september Start Kinderboekenweek 'En toen….'

5 oktober Schoolfotograaf op Confetti! (Nadere informatie volgt)

Kinderen thuis/ leerkrachten thuis: hoe gaan we om met de voortgang van het onderwijs?
Binnen Flores en zeker ook op Confetti zijn we druk aan het nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs en daarmee de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen door kunnen lopen nu veel kinderen en collega's beurtelings afwezig zijn of klassen naar huis moeten worden gestuurd. Omdat er aan de verschillende scenario's die mogelijk zijn (juridische) consequenties hangen die we goed na willen lopen vragen we u om geduld qua (t-)huiswerk en digitale mogelijkheden. We hopen in de loop van deze week meer duidelijkheid te hebben en u volgende week meer informatie te kunnen geven.

Christel Hensema
directeur

Nieuwe ouderraadsleden gezocht
We zijn op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die onze ouderraad willen komen versterken. Als ouderraadslid denk je mee over en help je mee tijdens festiviteiten en activiteiten die het onderwijs op Confetti net dat stukje extra kleur geven. De ouderraad bestaat uit een groep ouders met kinderen in verschillende groepen/ bouwen en 2 collega's van team Confetti. Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en/ of de activiteiten voor te bereiden. U kunt zelf aangeven waar u affiniteit ligt en op welk moment in het jaar u ruimte heeft om te helpen. Uiteraard is het de bedoeling dat er goed samen met de overige OR- en teamleden wordt gewerkt om er een geslaagd jaar van te maken. Juf Annemarie en juf Fabiënne vertellen u er graag meer over. U kunt hen bereiken via de mail: annemarie.hoenselaar@floresonderwijs.nl of fabienne.weerts@floresonderwijs.nl

Prinsjesdag
Aanstaande dinsdag is het Prinsjesdag. Op Confetti vieren we dit gewoonlijk groots door allemaal met onze mooiste hoed of pet op naar school te komen en in de theaterzaal (onze eigen Ridderzaal) te luisteren naar de troonrede. Daarnaast wordt op Prinsjesdag de nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd en nemen we afscheid van de huidige leerlingenraad. Ook Prinsjesdag zal dit jaar anders verlopen. De kinderen zullen een digitale troonrede te zien krijgen waarbij we de plannen van team Confetti voor dit schooljaar zullen presenteren. Het gaat daarbij om waar we ons onderwijsinhoudelijk op richten, maar ook de nieuwbouwplannen, de koers die we volgen en de extra's die we willen oppakken. In kindertaal. Ook u ontvangt een link van dit filmpje zodat u weet waar we als team/ school mee bezig zijn. De verkiezingen van de leerlingenraad zullen we ook iets anders vormgeven. Daarover informeren de daltoncoördinatoren de kinderen en u volgende week!

Fotoproject Kr8-tig cultuurprogramma:Do it your Selfie!
(Digitale) fototentoonstelling 'Do it your Selfie'
Het fotoproject onder leiding van Niek Michel is klaar. Alle foto's zijn gemaakt en de kinderen hebben om de foto een lijst versierd. Alle foto's hangen in de school bij de groepen zodat de kinderen vanaf morgen elkaars foto's kunnen bewonderen. Het is leuk om te zien hoe kinderen stralen met hun lievelingsvoorwerp of in hun mooiste tenue, verkleedkleren of kostuum. Zo leren de kinderen elkaar een beetje kennen. En het allerleukst is dat de kinderen hun eigen fotograaf zijn geweest. De foto's zullen door de leerkrachten met u gedeeld worden via het Ouderportaal, zo kunt u toch genieten van deze bijzondere tentoonstelling! De teamleden konden niet achterblijven. Ook zij hebben zichzelf vastgelegd. De resultaten daarvan zijn te bewonderen op de website