Dalton

We kennen op Daltonschool Confetti de volgende vijf (Dalton-) kernwaarden:

1. Vrijheid; eigen keuzes maken en een eigen wegen vinden: het organiseren van het taakwerk. Er bestaat vrijheid binnen grenzen om het werk te structeren.

2. Zelfstandigheid; actief leren en werken.

3. Samenwerken; onze school is een leef- en leergemeenschap voor kinderen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij elkaar te kunnen helpen.

4. Effectiviteit; daltononderwijs kenmerkt zich door doelmatige inzet van tijd, menskracht en middelen.

5. Reflectie; iedere leerling leert op zijn eigen werk te reflecteren: "wat ging goed, wat kan beter?'