Nieuwe ouders

Open ochtenden

Bent u op zoek naar een basisschool? Op Daltonschool Confetti maken we graag een afspraak met nieuwe ouders die op zoek zijn naar een passende basisschool. Voorheen organiseerden we algemene open ochtenden waarbij belangstellenden binnen konden lopen om sfeer te proeven. De open ochtenden zijn m.i.v. 2020 vervangen door kennismakingsbezoeken op afspraak. Wanneer u een kennismakingsbezoek wilt brengen aan Confetti kunt u telefonisch of per mail contact zoeken met de schoolleider Christel Hensema. Het kennismakingsbezoek bestaat uit een gesprek met Christel, waarbij de manier van werken, het daltonconcept, de nieuwbouw van de school en uw vragen uitgebreid besproken worden. Afrondend zal Christel u een rondleiding geven langs de verschillende groepen van Confetti. 

Bij voorkeur plannen we een kennismakingsbezoek onder schooltijd. De leerkrachten en kinderen zijn aan het werk waardoor u een goede indruk kunt krijgen  van onze school in bedrijf. Wij vinden het belangrijk u te laten zien en ervaren hoe wij werken, u mag dan ook gewoon de groep in om mee te kijken en mee te luisteren. Leerlingen van de leerlingenraad worden betrokken om toelichting te geven op het gebruik van materialen, de inzet van de weektaak, de daltontaken en het Levelwerk dat we bieden op onze school. Tenslotte  ontvangt u nog een informatiepakket van de school om thuis alles nog eens rustig na te lezen.

N.B.
Wanneer u verhuist en/of uw kind reeds een school bezoekt en een overstap overweegt bent u ook van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. Onderling hebben we als scholen de afspraak dat de school waar uw kind op dat moment verblijft altijd op de hoogte moet zijn van de mogelijke overstap. Het is noodzakelijk om aansluitend aan het kennismakingsbezoek een aparte afspraak te maken met de school van herkomst om de mogelijkheden tot plaatsing en de onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken. 

Mocht u nu al weten dat dat uw kind extra begeleiding nodig heeft zodra het start op de basisschool als 4-jarige op medisch gebied, gebied van taal-/spraakontwikkeling, gedrag of anderszins dan horen we dat graag van tevoren. We zullen dan voorafgaand aan de inschrijving van uw kind op Confetti een extra afspraak met u maken. Bij deze afspraak zal indien noodzakelijk ook de intern begeleider aansluiten of kan er in afstemming met u een observatie worden gepland bij de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf. 

Mocht uw kind dit schooljaar  (2020/2021) nog 4 jaar worden dan hebben we niet direct plek, we plaatsen uw kind dan op een wachtlijst. U moet er rekening mee houden dat uw kind niet geplaatst zal kunnen worden. De groepen zitten vol en er staan meer kinderen op de wachtlijst. Wij adviseren u dan ook om ook bij andere scholen op gesprek te gaan en uw kind daar in te schrijven zodat uw kind in elk geval kan starten vanaf de 4e verjaardag. Voor de groepen 6,7,8 geldt dat wij gedurende schooljaar '20/'21 geen plek meer hebben om leerlingen te kunnen plaatsen.   

Nieuwe ouders kunnen zich aanmelden bij de schoolleider Christel Hensema via christel.hensema@floresonderwijs.nl.