Nieuwe ouders

Nieuwe ouders
 
Bent u op zoek naar een basisschool? Op Daltonschool Confetti maken we graag een afspraak met nieuwe ouders die op zoek zijn naar een passende basisschool. Voorheen organiseerden we algemene open ochtenden waarbij belangstellenden binnen konden lopen om sfeer te proeven. De open ochtenden zijn m.i.v. 2020 vervangen door kennismakingsbezoeken op afspraak.
 
Wanneer u een kennismakingsbezoek wilt brengen aan onze school kunt u telefonisch of per mail contact zoeken met de schoolleider Christel Hensema. Het kennismakingsbezoek bestaat uit een gesprek met Christel, waarbij de manier van werken, het daltonconcept, de nieuwbouw van de school en uw vragen uitgebreid besproken worden. Afrondend zal Christel u een rondleiding geven langs de verschillende groepen van Confetti. (N.B. in verband met de coronavoorschriften is het niet mogelijk om in de groepen mee te kijken).
 
Bij voorkeur plannen we een kennismakingsbezoek onder schooltijd. De leerkrachten en kinderen zijn aan het werk waardoor u een goede indruk kunt krijgen  van onze school in bedrijf. Wij vinden het belangrijk u te laten zien en ervaren hoe wij werken. Aan het eind van het gesprek en de rondleiding  ontvangt u nog een informatiepakket van de school om thuis alles nog eens rustig na te lezen.
 
N.B.
Wanneer u gaat verhuizen en/of uw kind reeds een andere basisschool bezoekt en u een overstap overweegt bent u ook van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. Onderling hebben we als scholen de afspraak dat de school waar uw kind op dat moment verblijft altijd op de hoogte moet zijn van de mogelijke overstap. 
Het is noodzakelijk om aansluitend aan het kennismakingsbezoek een aparte afspraak te maken met de school van herkomst om de mogelijkheden tot plaatsing en de onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken. 
 
Mocht u nu al weten dat uw kind extra begeleiding nodig heeft zodra het start op de basisschool,op medisch gebied, op gebied van taal-/spraakontwikkeling, gedrag of anderszins dan horen we dat graag van tevoren. We zullen dan voorafgaand aan de inschrijving van uw kind op Confetti een extra afspraak met u maken. Bij deze afspraak zal indien noodzakelijk ook de intern begeleider of een al betrokken behandelaar aansluiten of kan er in afstemming met u een observatie worden gepland bij de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf. 
 
Mocht uw kind dit schooljaar  (2020/2021) nog 4 jaar worden dan moeten we u teleurstellen. Kinderen die tussen augustus 2020 en medio juli 2021 4 jaar worden kunnen we niet meer plaatsen.  
De groepen zitten vol. Wij adviseren u om bij andere scholen op gesprek te gaan en uw kind daar in te schrijven zodat uw kind in elk geval kan starten vanaf de 4e verjaardag. 
Ook voor de groepen 6,7,8 geldt dat wij gedurende schooljaar '20/'21 geen plek meer hebben om leerlingen te kunnen plaatsen.   
 
Nieuwe ouders kunnen zich aanmelden bij de schoolleider Christel Hensema via christel.hensema@floresonderwijs.nl.