Aanmelden

Let op! Confetti kent voor schooljaar 2021/2022 een leerlingenstop voor de groepen 1,2 en 8 en voor schooljaar 22/23 voor de groepen 1 & 2


Nieuwe ouders
 
Bent u op zoek naar een basisschool? We maken graag een afspraak met nieuwe ouders die op zoek zijn naar een passende basisschool. Gewoonlijk voeren we de gesprekken het liefst op school zelf, gezien de huidige maatregelen is dat nu even niet mogelijk. Wel kunnen we een videovergadering inplannen om toch met u in gesprek te gaan, uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven over ons onderwijs.
 Wanneer u een kennismakingsgesprek wilt aanvragen kunt u telefonisch of per mail contact zoeken met schoolleider Christel Hensema. 
 
Het kennismakingsgesprek middels videobellen kan elke dag van de week plaatsvinden tot ongeveer 17.00 uur 's middags. Wanneer de maatregelen versoepelen kunnen we een rondleiding inplannen zodat u de school kunt zien en kunt voelen of onze werkwijze bij u en uw kind zou passen.  Een  kennismakingsgesprek plannen we altijd onder schooltijd. De leerkrachten en kinderen zijn aan het werk waardoor u een goede indruk kunt krijgen  van onze school in bedrijf. Wij vinden het belangrijk u te laten zien en ervaren hoe wij werken. Aan het eind van het gesprek en de rondleiding  ontvangt u een informatiepakket van de school om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Het pakket bevat tevens een inschrijfformulier. 
 
N.B.
Wanneer u gaat verhuizen en/of uw kind reeds een andere basisschool bezoekt en u een overstap overweegt bent u ook van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. Onderling hebben we als scholen de afspraak dat de school waar uw kind op dat moment verblijft altijd op de hoogte moet zijn van de mogelijke overstap. 
Wij zijn verplicht om aansluitend aan het kennismakingsbezoek een aparte afspraak te maken met de school van herkomst om de mogelijkheden tot plaatsing en de onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken. 
 
Mocht u nu al weten dat uw kind extra begeleiding nodig heeft zodra het start op de basisschool, (op medisch gebied, op gebied van taal-/spraakontwikkeling, gedrag of anderszins) dan horen we dat graag van tevoren. We zullen dan voorafgaand aan de inschrijving van uw kind op Confetti een extra afspraak met u maken. Bij deze afspraak zal indien noodzakelijk ook de intern begeleider of een al betrokken behandelaar aansluiten of kan er in afstemming met u een observatie worden gepland bij de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf. Door dit zorgvuldig af te stemmen kunnen we bepalen wat wij kunnen, waar hulp noodzakelijk is of een andere plek wellicht passender kan zijn voor uw kind. 
 
Mocht uw kind dit schooljaar  (2020/2021) nog 4 jaar worden dan moeten we u teleurstellen. Kinderen die tussen augustus 2020 en medio juli 2021 4 jaar worden kunnen we niet meer plaatsen.  Ook voor schooljaar 2021/2022 geldt dat we geen kinderen van 4 en 5 jaar meer kunnen plaatsen. Alle vijf de kleutergroepen zitten vol. We moeten deze keuze maken omdat het nieuwe schoolgebouw na oplevering van de tweede fase niet toereikend zou zijn en wij niet met noodvoorzieningen/ dislocaties willen blijven werken en de voorkeur geven aan het formeren van homogeen samengestelde groepen. 

Wij adviseren u om bij andere scholen op gesprek te gaan en uw kind daar in te schrijven zodat uw kind  kan starten vanaf de 4e verjaardag. Andere nabij gelegen scholen zijn Het JongLeren, De Schatgraaf of de Klimboom. Met deze drie scholen van Flores Onderwijs werken wij nauw samen. 

Voor de groepen 6,7,8 geldt dat wij gedurende schooljaar '20/'21 geen plek meer hebben om leerlingen te kunnen plaatsen.  
Nieuwe ouders kunnen zich aanmelden bij de schoolleider Christel Hensema via christel.hensema@floresonderwijs.nl.